Stop dla patologii

Często przyczyną rozwodu jest przemoc i nadużywanie alkoholu. Osoba dotknięta przemocą i patologią w rodzinie – przeważnie kobieta, składając pozew rozwodowy wnioskuje o pozbawienie władzy rodzicielskiej dla ojca. W pozwie równocześnie wnioskuje się o alimenty, określając ich wysokość. Zmiana nazwiska może być wnioskowana także po rozwodzie. Pozbawiony władzy rodzicielskiej ojciec po rozwodzie nie ma prawa do kontaktów w dzieckiem. Jednak wyrok sądowy zawsze może ulec zmianie. Jeżeli mężczyzna upora się z nałogiem, podda leczeniu, będzie miał dobrą opinię w miejscu zamieszkania, sąd może na wniosek zmienić wyrok i przywrócić władzę rodzicielską. Jest to ważne dla dziecka, które mimo nałogów ojca jest z nim silnie związany emocjonalnie